Kartojimas

Pratimai

  1. Išlinksniuoti: forámen ovale maius, dens moláris supérior primus, caput trianguláre minus.
  2. Parašyti Nom., Gen. sg. ir pl.: skersinė užpakalinė atauga, sveikas (3 l.) dešinysis inkstas, minkštas antiseptinis tepalas, geresnis sterilus spiritinis tirpalas, ūmus didesnis stomatitas, mažesnė kąstinė žaizda.
  3. Išversti: Seilių liaukos gerybinė adenoma. Viršutinio kaplinio danties dalinė abrazija. Burnos gleivinės grįžtamosios opelės. Dantų sumušimas. Kairiojo smilkinkaulio durtinė žaizda. Didesnis dantinis gumburėlis. Svetimkūnis dešiniojo plaučio viršutinėje skiltyje. Trišakio nervo priepuoliai skausmai. Mažesnė gerybinė apatinė odontoma. Apatinio protinio danties šaknies nupjovimas. Antro kaklinio slankstelio dalinis lūžimas.
  4. Išasmenuoti act., pass., parašyti imperatyvą, PPA ir PPP: recédo, recéssi, recéssum, recédere (atsitraukti); recípio, recépi, recéptum, recípere (paimti); áugeo, auxi, auctum, augére (didinti); cógito, avi, atum, áre (mąstyti). 

Būdvardžių daryba su priesagomis –alis, e ir – aris, e.

Sudaryti būdvardžius iš šių daiktavardžių:

cránium, ii n

planta, ae f

dorsum, i n

ángulus, i m

costa, ae f

vértebra, ae f

latus, eris n

frons, frontis f

ánulus, i m

cauda, ae f

tempus, oris n

medúlla, ae f

abdómen, inis n

luna, ae f

thorax, ácis m

ócciput, itis n

língula, ae f

pectus, oris n

dens, dentis m

mandíbula, ae f

pars, partis f (šiuo atveju išimtis: priesaga yra parti-)

nasus, i m

maxílla, ae f

segméntum, i n

sagítta, ae f

tubérculum, i n

pleura, ae f

venter, tris m

mors, mortis f

glándula, ae f

lingua, ae f

úvula, ae f

ophtha, ae f

cérebrum, i n

fácies, éi f

lábium, ii n

coróna, ae f

lácrima, ae f – ašara

médium, ii n – vidurys

órbita ae f – akiduobė

ovum, i n – kiaušinis, kiaušinio pavidalo figūra