I graikiškoji linksniuotė. Priešdėliai super-, meta-, intra-, infra-, ante-, inter-, supra-, sub-. I-II linksniuočių kartojimas. Gaudeamus.

super - virš

cilium, ii n  (blakstiena) – supercilium, ii n  (antakis)

ante - prieš

brachium, ii n  žastas – antebrachium, ii n  (dilbis)

meta-  už, po

carpus, i m (riešas) – metacarpus, i m (delnas)

tarsus, i m – čiurna – metatarsus, i m (padas)

intra-   viduje

uterínus, a, um (gimdos) – intrauterínus (vidinis gimdos, gimdos vidaus)

inter-  tarp

ósseus, a, um (kaulinis) – interósseus, a, um (tarpkaulinis)

supra-  viršuje, ant

condyloídeus, a, um (krumplinis) – supracondyloídeus, a, um (antkrumplinis)

infra- žemiau, po

spinátus, a, um (dyglinis) – infraspinátus, a, um (podyglinis)

sub-  apačioje, po

Pratimai

  1. Išlinksniuoti: raudona lūpa, geras farmacininkas, ūmus pūlynas, didelis nervinis mazgas.
  2. Pl. pakeisti į sg.: arteriárum coronariárum, libris parvis, méthodi bonae, dígitos mínimos, colla longa, guttas magnas, órganis internis, remédia externa, aquárum destillatárum, phlégmones acútae, cultri nigri.
  3. Parašyti graikiškais dėmenimis: mokslas apie gamtą, mokslas apie gyvybę, mokslas apie vaistus, mokslas apie audinius, mokslas apie kaulus, mokslas apie ląsteles.
  4. Išversti: Fractúra colli et rami mandíbulae. Neuralgija nervi trigémini. Morbi acúti, subacúti, chrónici, infectiósi, epidémici pandemicíque sunt. Dysentéria, rubéola, tetánus, typhus exanthemáticus, varicélla, diphthéria morbi infectiósi sunt. Odontológi morbos gingívae, pulpae, dentíni, ceménti, enámeli, perióstei, parodóntii, periodóntii in clínicis curant.
  5. Išversti: Cukrinis diabetas. Tikrasis alijošius. Šaltalankio uogos. Chirurginė siūlė. Ūminis spuogas. Lėtinis pūlynas.
  6. Išversti:

In vitro (vitrum, i n – mėgintuvėlis).

In vivo (vivus, a, um – gyvas; čia: gyvas organizmas).

Natúra sanat, médicus curat (natúra – gamta; sanáre – gydyti; médicus – gydytojas, medikas; curáre – slaugyti, rūpintis).

Per áspera ad astra (asper, era, erum – sunkus, varginantis; ad (Acc.) – į; astrum, i n – žvaigždė).

Erráre humánum est (erráre – klysti; humánus, a, um – žmogiškas).

Et cétera (céterus, a, um – kitas).

Pópulus remédia cupit (pópulus – liaudis; cúpere – trokšti).

Ótium post negótium (otium – poilsis; post (Acc.) – po; negotium – darbas).

acútus, a, um – ūmus

ramus, i m – šaka

trigéminus, a, um – trišakis

subacútus, a, um – poūminis

chrónicus, a, um – lėtinis

infectiósus, a, um – infekcinis

epidémicus, a, um – epideminis

pandémicus, a, um – pandeminis

rubéola, ae f – raudonukė

tetánus, i m – stabligė

typhus, i m – šiltinė

exanthemáticus, a, um – dėmėtasis

varicélla, ae f – vėjaraupiai

gingíva, ae f – dantenos

dentínum, i n – dentinas

ceméntum, i n – cementas

enámelum, i n – emalė

periósteum (perióstium), ii n – antkaulis

parodóntium, ii n – priedantis

periodóntium, ii n – apydantis

clínica, ae f - klinika

tardus, a, um – lėtas

pulcher, chra, chrum

aegrótus, i m – ligonis

curo, áre – gydyti

críticus, a, um – kritinis

morbus, i m – liga

lūpa – lábium, ii n

raudonas – ruber, bra, brum

geras – bonus, a, um

nervinis mazgas – ganglion, ii n

cukrinis - méllitus, a, um – cukrinis (paž. medaus: mel – medus)

tikrasis – verus, a, um

chirurginis – chirúrgicus, a, um

chrónicus, a, um – lėtinis, chroninis

Verba Graeca

acne, es f – spuogas

phlégmone, es f – pūlynas

raphe, es f – siūlė

sýstole, es f – sistolė (širdies susitraukimas)

diástole es f – diastolė (širdies atsipalaidavimas)

Áloë, es f – alavijas, alijošius

Hippóphaë, es f – šaltalankis

diabétes, ae m – diabetas

Graikiški dėmenys

-logia mokslas

gamta   physio-

gyvybė   bio-

vaistai  pharmac-

audinys  hist-

kaulas  osteo-

ląstelė  cyt-