Veiksmažodis. Infinitívus. Asmenuotės. III i tipo (mišrioji) asmenuotė. Praesens indicatívi actívi et passívi. Imperatívus.

Pratimai

  1. Išasmenuoti act. ir pass., parašyti liepiamąją nuosaką: scíre, dare, térere, salvére, dilúere.
  2. Išversti: miscére, miscent, misce, mísceo, dignoscunt, dignóscite, dignóscitis, dignóscis, dignósce, recípio, recípiunt, récipis, recípite, recípitis, nútriunt, nutrítis, nutríte, curáte aegrótos.
  3. Išversti: recípior, recíperis, recípere, recípimur, recipiúntur, recípitur, filtrantur, filtratur, dilúitur, diluúntur.
  4. Išversti: injício, ere: įšvirkšk, įšvirkščiu, jie įšvirkščia, įšvirkškite; hábeo, ére: turiu, turėkite, jis turi, turite; coquo, ere: verdu, verdame, virkite, verdate; dormio, íre: miegi, miegok, miegame, jie miega, miegu.
  5. Išversti: jis yra įšvirškiamas, jis yra paimamas, jie yra paimami, mes esame paimami, esi maitinamas, esame maitinami, jie yra maitinami.
  6. Išversti:

Mąstau, vadinasi esu (mąstyti  - cogitáre; vadinasi – ergo).

Būk sveikas! Būkite sveiki! Lik sveikas! Likite sveiki! (būti sveikam – salvére; likti sveikam – valére).

Pirmiausia – nepakenkti (pirmiausia – primum; ne – non; pakenkti – nocére – pakenkti).

Kas ieško, randa (kas – qui, kuris; ieškoti – quáerere; surasti – reperíre).

Skubėk lėtai! (skubėti – festináre; lėtai – lente).

Skaldyk ir valdyk! (skaldyti – divídere; valdyti – imperáre).

Draudžiu (drausti – vetáre).

Tikiu (tikėti – crédere).

Kol kvėpuoju, turiu vilties (kol – dum; kvėpuoti – spiráre; turėti vilties – speráre).

Non scholae, sed vitae díscimus (schola, ae f – mokykla; vita, ae f – gyvenimas; díscere – mokytis).

Quo vadis? Vade mécum (quo – kur; vádere – eiti; mécum – su manimi).

Áquila non captat muscas (áquila, ae f – erelis; captáre – gaudyti; musca, ae f – musė).

Nota bene! (notáre – įsidėmėti; bene – gerai).

Scio, nihil scio (scíre – žinoti).

Grátias ago. (gratia – padėka; ágere – reikšti)

Dėkojame. Dėkokite. Dėkojate. Dėkok.

scio, scíre – žinoti

do, dare – duoti

tero, ere – trinti

sálveo, ére – būti sveikam

díluo, ere – atskiesti

mísceo, ére – maišyti

dignósco, ere – diagnozuoti

recípio, ere – paimti

nútrio, íre - maitinti

filtro, áre – filtruoti

curo, áre – gydyti

aegrótus, i m - ligonis