Abreviatūros (Santrumpos).

Repetitio. Graikiški dėmenys.

Dažniausiai vartojami lotyniški sutrumpinimai mokslinėje literatūroje:

ca. – circa (apie)

cf. – confer (plg., palygink)

e.g. – exempli gratia (pvz., pavyzdžiui)

etc. – et cetera (ir t. t. , ir kita)

i. e. – id est (t. y., tai yra)

ibid. – ibidem (ten pat)

l. c. – loco citato (cituotoje vietoje)

ll. cc. – locis citatis (cituotose vietose)

op. cit – opus citatum (cituotas veikalas)

vol. – volumen (t., tomas)

Dažniausiai vartojami sutrumpinimai anatomijoje:

a. –  artéria

aa. – artériae

n. – nervus

nn. – nervi

v. – vena

vv. – venae

s. – seu, sive (arba)

lig. – ligaméntum

ligg. – ligamenta

m. – musculus

mm. - musculi

Sudaryti graikiškus dėmenis: mokslas apie ausis, nosį ir gerklas, liežuvio uždegimas, dantų skausmas, blužnies plyšimas, inksto pašalinimas, pilvo pjūvis, nervų skausmas, gydymas gamta, raumens dalinis paralyžius, akies pašalinimas, krūtinės apžiūra, šlapimas kraujyje, svetimų baimė, gera mirtis, kraujas šlapime, burnos kraujavimas, danties akmuo, gydymas augalais, visų sąnarių skausmas, sumažėjęs deguonis, galvos smegenų liga, veiklumo stoka, kvėpavimo sutrikimas, greita širdis, minkštųjų audinių navikas, skrandžio nusileidimas, makšties uždegimas, gaubtinės žarnos uždegimas.

Išversti: neuritis, stethoscopia, agraphia, enterorrhexis, colpectasia, colostomia, oncologia, osteoma, chondritis, anorexia, angiotomia, aphagia, dystrophia, hypothermia, trombophlebitis, proctoplegia, cheilorrhagia, acromegalia, cryotherapia, myoparesis, spondylitis, tachypnoea, myographia, cytopenia, toxaemia, angiosclerosis, odontolithiasis, odontoma, hypertonia, kinesitherapia, gerontologija, pneumothorax, haema(to)thorax.