Prieveiksmiai, skaitvardžiai

Prieveiksmiai

cito – greitai

citíssime – kuo greičiausiai

bis – dukart

gratis – nemokamai

quantum satis – kiek reikia

statim – tuoj pat, nedelsiant

Skaitvardžiai

Kiekiniai ir kelintiniai iki 10. Centum, mille, mília.

Pratimas

Parašyti romėniškais skaitmenimis: 1999, 786, 973, 497, 888, 649, 1974, 1875, 2011.

Koks skaičius? MCDXC, MCMXVII, DLV, XLIX, MDLV, MCCMXXCIX, CMXXLIV, DCCLX