Linksniuočių kartojimas

Pratimai

  1. Nustatyti daiktavardžio linksniuotę ir tipą (III linksniuotės): pulmo, ónis m; óculus, i m; pectus, oris n; spes, spei f; prolápsus, us m; pars, partis f; cutis, is f; narcósis, is f; cor, cordis n; radix, ícis f; cápsula, ae f; lipóma, atis n; animal, ális n; rábies, éi f; flos, floris m; naris, is f; tussis, is f; homo, inis m; encephalítis, idis f; auris, is f; crus, cruris n; culter, tri m; trauma, atis n; aqua, ae f.
  2. Nustatyti daiktavardžio kamieną:

solútio, ónis f; pulpítis, idis f; fel, fellis n; crus, cruris n; coccyx, ygis m; cartilágo, inis f; latus, eris n; forámen, inis n; radix, ícis f; culter, tri m; matéria, ae f; extrémitas, atis f; femur, oris n; uréter, éris m.

  1. Įrašyti galūnes: excavatiónis intern...; forámine nutrít...; glaucómati acút...; ossis sacr...; corpus extern...; cornua posterióra articulár...; cornu postér... articulár,,,; corpora extern...; impressiónibus ósse... ; telárum osse...; olécranon cartilagíne...; collégam (m) bon...; partem intern...; in óculo sinistr...; in occípite san...; diametrórum long...; in vulnus sclopetári...; cáries superficiál... sicc...; cárie superficiál... sicc...;canalium sanguine...; vasi lymphatic...; vasa renal...; os temporal...; hominis (homo, inis m – žmogus) sapient... rar...; hominum sapient... rar...; pulpitis acút... partiál...; inféctio focál... chronic..., infectiónes focál... chrónic....
  2. Išlinksniuoti: extrémitas proximális antérior óssea, urbs célebris (céleber, bris, bre – garsus) supérior, fructus dulcis (dulcis, e – saldus) niger, genu dextrum minus, dosis letális minor.
  3. Parašyti Nom., Gen. sg. ir pl.: didesnis arbatinis (theánus, a, um) šaukštas; trumpas, trumpesnis, trumpiausias kaulas; vidurinis paviršius; dažna mažesnė žaizda; viršutinis ragas.
  4. Išversti: Sunki būklė po (post su Acc.) gimdos pašalinimo. Skrandžio pirmo laipsnio plyšimas. Plaštakos kąstinė žaizda. Ilgas niežų periodas. Bronchinė (bronchiális, e) astma, lengva eiga. Plautinis antro laipsnio nepakankamumas, vidutinio sunkumo eiga. Ūmus pūlinys  dešiniojo plaučio apatinėje skiltyje. Antro laipsnio cukrinis diabetas. Opinis burnos uždegimas su kraujavimu (haemorrhágia, ae f). Antiseptinė arbata išoriniam vartojimui.
  5. Išversti: Crista tubérculi maióris et crista tubérculi minóris. Atlas (atlas, ántis m – atlantas, pirmasis kaklo slankstelis) duos arcus habet; arcum anteriórem et arcum posteriórem. Operatiónes in regióne cérebri dificíllimae sunt. Doses medicamentórum sunt mínimae, médiae, tóxicae, letáles. Sanguis venósus per venam cavam superiórem et inferiórem in átrium dextrum cordis infúndit (infúndere – įtekėti). Hepar maxima glándula córporis humáni est.