V linksniuotė

Pratimai

  1. Išversti: Medicamentum contra scábiem. Rabies morbus letális est. Caries variae sunt: caries superficiális, caries media, caries profúnda, caries simplex, caries complicáta, caries húmida, caries sicca déntium. Symptómata rabiéi sunt: somnus malus, status depressívus, pulsus frequens, hydrophobia, sialorrhoéa.  Facies hóminis ante mortem facies Hippocrática nominátur.  Species antiasthmáticae, pro bálneis, ad gargarísma, laxántes, pectoráles, sedatívae, cardíacae etc. Species váriae ex foliis, herbis, frúctibus, córtice, semínibus parántur. Species amárae, aromáticae, antiasthmáticae, cholagógae, laxántes, pectoráles, sedatívae, vitamínicae et céterae sunt.

 

  1. Parašyti Nom., Gen. sg. ir pl.: blogas vaistas, mirtina pasiutligė, mirtina liga, sausas ėduonis, paprastas simptomas, blogas miegas, depresinė būklė, dažnas pulsas, gera mirtis, šalta (frígidus, a, um) vonia, geras skalavimas, didelis vaisius, juoda sėkla, arbata širdžiai, vitamininė arbata.
  1. Išlinksniuoti: respublika (res, rei f; públicus, a, um – viešas), paviršinis sausas ėduonis.
  1. Parašyti graikiškais dėmenimis: tiesiosios žarnos apžiūra, naujas darinys, nugaros smegenų suminkštėjimas, kvėpavimo sutrikimas, raumenų dalinis paralyžius, krūtinės apžiūra, krūtų uždegimas, gimdos pašalinimas, mokslas apie navikus, plonųjų žarnų ir gaubtinės žarnos uždegimas (1 ž.), mokslas apie senus, kvėpavimo sutrikimas, trachėjos (tracheo-) dirbtinė anga.

medicaméntum, i n – vaistas

somnus, i – miegas

hydrophóbia, ae –  liguista vandens baimė

sialorrhoéa, ae f – seilėtekis

homo, inis m – žmogus 

nomináre – vadinti

bálneum, i n – vonia

pro (Abl.) – priešdėlis, reiškiantis paskirtį

gargarísma, atis n – skalavimas

ad (abl.) – priešdėlis, reiškiantis paskirtį

laxans, ntis – liuosuojantis, laisvinantis

pectorális, e – čia: nuo kosulio

sedatívus, a, um – raminamasis

cardíacus, a, um – širdies

folium, ii n – lapas

herba, ae f – žolė

cortex, icis m – žievė

semen, inis n – sėkla

paráre – ruošti

ex (Abl.) – iš

amárus, a, um – kartus

cholagógus, a, um – varantis tulžį

Memoriā tenéte

scábies, ei f – niežai

rábies, ei f – pasiutligė

cáries, ei f – ėduonis

fácies, ei f – paviršius, veidas

interficies, ei f – paviršius

spécies ei f – rūšis

spécies, érum f – tik pl. arbata (vaistažolių)

séries, ei f – eilė

res, rei f - dalykas