Būdvardžių laipsniavimas

magnus, a, um                    maior, maius/major, majus                       máximus, a, um

parvus, a, um                      minor, minus                                            mínimus, a, um

bonus, a, um (geras)           mélior, mélius                                          óptimus, a, um

malus, a, um  (blogas)         peior, peius                                              péssimus, a, um

antérior, antérius – priekinis

postérior, postérius – užpakalinis

supérior, supérius – viršutinis

inférior, inférius – apatinis

NB! Aukštesniojo laipsnio būdvardžiai linksniuojami pagal III linksniuotės priebalsinį tipą. Néutrum giminės Gen. kamienas sutampa su vyriškos ir moteriškos giminės kamienu.

Nom. sg.                             Gen. sg.

maior                                  maióris

maius                                  maióris

minor                                  minóris

minus                                  minóris

antérius                               anterióris

postérius                             posterióris

supérius                              superióris

inférius                               inferióris

NB! Anatomijos terminijoje būdvardžiai verčiami įvardžiuotine forma: parvus – mažasis, minor – mažasis, mínimus – mažasis.

Pratimai.

  1. Išlinksniuoti: Mažesnis sveikas (III l.) dubuo, apatinis sąnarinis ragas, užpakalinis plonas kraštas, priekinis paviršius, didesnė pakaušinė anga.
  2. Parašyti Gen. sg.: trauma maius, genu dextrum minus, cor sanius, ánimal felícius, cornu antérius, corpus minus, os brévius, ulcus móllius, tubérculum postérius.
  3. Išversti: Priekinių ir užpakalinių ragų chirurginis pašalinimas. Viršutinės ir apatinės čiurnos  sąnario dalies kompensacija. Priekinis nestabilumas (destabilisatio) po priekinio kryžminio (crucifórmis, e) raiščio plyšimo.
  4. Parašyti Nom., Gen. sg. ir pl.: dešinioji apatinė galūnė (membrum, i n), paprasta mitralinė yda (vítium, ii n), tarpslankstelinė atauga, mažesnis kaktinis kaulas, visiškas iškritimas, ūminė didesnė opa, priekinis išilginis raištis (ligamentum, i n), kairioji mažesnė pėda, viršutinis paviršius.
  5. Išlaipsniuoti: recens, ntis; felix, ícis; ténuis, e; longus, a, um; magnus, a, um; súbtilis, e (smulkus); niger, gra, grum; ásper, era, erum.
  6. Išlaipsniuoti būdvardžius ir suderinti su daiktavardžiais, parašyti Gen. sg. linksnį: mollis, e (músculus, radix, os); longus, a, um (ángulus, curátio, memrum); parvus, a, um (dolor, dosis, mare); ténuis, e (canalis, artéria, vas), acer, cris, cre (culter, neurósis, olécranon).