IV ir V linksniuotės

IV linksniuotė

Pratimai

  1. Išlinksniuoti: sąnarinis mažas lankas, sveikas (III l.) kelis, šoninė kaulinė atauga.
  2. Parašyti Nom., Gen. sg. ir pl.: minkšta plėštinė žaizda, paprasta mitralinė yda (vitium, ii n; mitrális, e), ilga koma, kaktinis kaulas, visiškas iškritimas, plonas ragas, dešinioji plaštaka.
  3. Išversti: Šoninių raiščių plyšimas. Kelio imobilizacija po (post su Acc.) kelio sąnario traumos. Tarpslankstelinių sąnarių skausmas. Minkštųjų audinių pažeidimai. Cerebrinis paralyžius. Hemoraginis insultas. Sunki būklė po pirmo miokardo (myocardium, ii n) infarkto. Potrauminio tarsalinio (tarsus, i m – čiurna) ančio stabilizavimas. Ūminė čiurnos kapsulinių (cápsula, ae f – kapsulė) raiščių trauma. Kulnakaulio (calcáneus, i m) atauga.  Lėtinis plantarinis fascitas. Dislokacijos tendencija. Kolateralinių raiščių pažeidimas. Maža kelio judesio amplitudė (amplitúdo, inis f) po kolateralinių raiščių sužeidimo. Lengva būklė po menisko implantacijos. Šoninės čiurnos raiščiai. Ūmus kelio sąnario pažeidimas.
  4. Įrašyti galūnes: infarctui prim...; manui dextr...; genus sinistr...; cornua articulari...; procéssus frontal...; dentium nigr... molar...; glaucoma traumatic...; pectus magn...
  5. Parašyti Gen. sg.: vulnus contúsum, manus dextra, corpus aliénum (aliénus, a, um – svetimas), gradus primus, cornu articuláre, óculus dexter, dígitus sanus, uréter (uréter, éris m – šlapimtakis) salúber dexter, nephróma magnum, latus latum, genu sinistrum.
  6. Parašyti graikiškais dėmenimis: negalėjimas vaikščioti, mažakraujystė, skausmo nejautimas, nervo skausmas, kremzlės pašalinimas, inkstų akmenligė, šlapimo pūslės akmuo, apetito nebuvimas, raumenų liga, skrandžio plyšimas, padidėjusi mityba, danties navikas.

Manus manum lavat (laváre – plauti).

De gustibus non est disputandum (non est disputandum – nesiginčijama).

Radíces litterarum amárae, fructus dulces (radix, ícis f – šaknis; litterae, arum – mokslas; dulcis, e – saldus).

Memoriā tenéte

m

meátus, us m – landa

procéssus, us m – atauga

arcus, us m – lankas

sinus, us m – antis

hiátus, us m – žiotys

ductus, us m – latakas

recéssus, us m – kišenė

plexus, us m – rezginys 

status, us m – būklė, padėtis (status quo [ante] – nepakitusi būklė, padėtis)

éxitus, us m – išėjimas, baigtis (exitus letalis – mirtina baigtis, mirtis)

cursus, us m – eiga (levis – lengva, moderatus – vidutinio sunkumo, gravis – sunki)

gradus, us m – laipsnis

situs, us m – vieta (in situ)

infarctus, us – infarktas

insultus, us m – insultas

partus, us m – gimdymas (immaturus – ankstyvas, praematurus – priešlaikinis, serotinus – vėlyvas)

abortus, us m – abortas (spontaneus – savaiminis, artificialis – dirbtinis)

prolapsus, us m – iškritimas

abscessus, us m – pūlinys

decúbitus, us m – pragula

prúritus, us m – niežėjimas

pulsus, us m – pulsas (tardus – lėtas, frequens – dažnas)

motus, us m – judesys, judėjimas

spíritus, us m – spiritas (aethylicus – etilo)

usus, us m – naudojimas (ad usum internum, ad usum externum)

gustus, us m – skonis

fructus, us m – vaisius

lapsus, us m – klaida, apsirikimas (lapsus linguae, lapsus cálami [cálamus, i m – rašiklis], lapsus memóriae)

f

acus, us f – adata

manus, us f – plaštaka

Quercus, us f – ąžuolas

domus, us f – namas

n

cornu, us n – ragas

genu, us n – kelis

gelu, us n - šaltis

V linksniuotė

Pratimai

  1. Išversti: Medicamentum contra scábiem. Rabies morbus letális est. Caries variae sunt: caries superficiális, caries media, caries profúnda, caries simplex, caries complicáta, caries húmida, caries sicca déntium. Symptómata rabiéi sunt: somnus malus, status depressívus, pulsus frequens, hydrophobia, sialorrhoéa.  Facies hóminis ante mortem facies Hippocrática nominátur.  Species antiasthmáticae, pro bálneis, ad gargarísma, laxántes, pectoráles, sedatívae, cardíacae etc. Species váriae ex foliis, herbis, frúctibus, córtice, semínibus parántur. Species amárae, aromáticae, antiasthmáticae, cholagógae, laxántes, pectoráles, sedatívae, vitamínicae et céterae sunt.

 

  1. Parašyti Nom., Gen. sg. ir pl.: blogas vaistas, mirtina pasiutligė, mirtina liga, sausas ėduonis, paprastas simptomas, blogas miegas, depresinė būklė, dažnas pulsas, gera mirtis, šalta (frígidus, a, um) vonia, geras skalavimas, didelis vaisius, juoda sėkla, arbata širdžiai, vitamininė arbata.
  1. Išlinksniuoti: respublika (res, rei f; públicus, a, um – viešas), paviršinis sausas ėduonis.
  1. Parašyti graikiškais dėmenimis: tiesiosios žarnos apžiūra, naujas darinys, nugaros smegenų suminkštėjimas, kvėpavimo sutrikimas, raumenų dalinis paralyžius, krūtinės apžiūra, krūtų uždegimas, gimdos pašalinimas, mokslas apie navikus, plonųjų žarnų ir gaubtinės žarnos uždegimas (1 ž.), mokslas apie senus, kvėpavimo sutrikimas, trachėjos (tracheo-) dirbtinė anga.

medicaméntum, i n – vaistas

somnus, i – miegas

hydrophóbia, ae –  liguista vandens baimė

sialorrhoéa, ae f – seilėtekis

homo, inis m – žmogus 

nomináre – vadinti

bálneum, i n – vonia

pro (Abl.) – priešdėlis, reiškiantis paskirtį

gargarísma, atis n – skalavimas

ad (abl.) – priešdėlis, reiškiantis paskirtį

laxans, ntis – liuosuojantis, laisvinantis

pectorális, e – čia: nuo kosulio

sedatívus, a, um – raminamasis

cardíacus, a, um – širdies

folium, ii n – lapas

herba, ae f – žolė

cortex, icis m – žievė

semen, inis n – sėkla

paráre – ruošti

ex (Abl.) – iš

amárus, a, um – kartus

cholagógus, a, um – varantis tulžį

Memoriā tenéte

scábies, ei f – niežai

rábies, ei f – pasiutligė

cáries, ei f – ėduonis

fácies, ei f – paviršius, veidas

interficies, ei f – paviršius

spécies ei f – rūšis

spécies, érum f – tik pl. arbata (vaistažolių)

séries, ei f – eilė

res, rei f - dalykas