III linksniuotės būdvardžiai

  1. -er, -is, -e  (trijų galūnių būdvardžiai)
  2. -is, -e  (dviejų galūnių būdvardžiai)
  3. -s, -r, -x  (vienos galūnės būdvardžiai)

Pratimai

  1. Suderinti būdvardį su daiktavardžiu. Parašyti Nom. sg. ir Gen. sg.:cápsula (articuláris, e; maximus, a, um); ligaméntum (sternocostális, e; intraarticuláris, e); membrána (intercostális, e; extérnus, a, um); costa (spúrius, a, um - netikras; cervicális, e); os, ossis n (costális, e; pisifórmis, e – žirnio formos; lunátus, a, um - mėnulinis); cartilágo, inis f – kremzlė  (costális, e; cricoideus, a, um - žiedinis); incisúra (costális, e); sulcus, i m (pulmonális, e; calcáneus, a, um - kulnakaulinis); spátium (intercostális, e; profúndus, a, um); corpus, oris n (vertebrális, e; gástricus, a, um).
  2. Išlinksniuoti: išorinis tolimesnis pamatas, kaulinis šoninis kanalas, delninė vidinė trauma.
  3. Parašyti visų giminių būvardžių Gen. sg. linksnį ir nurodyti kamieną: fibrósus, fibrósa, fibrósum; asper, áspera, ásperum; cervicális, cervicále; acer, acris, acre; recens, éntis; coccýgeus, a, um; vertebrális, vertebrale; sacer, sacra, sacrum; ténuis, ténue; sápiens, ntis - išmintingas; felix, ícis - laimingas.
  4. Išversti: Kaktinis gumburas. Pamatinė ir šoninė dalis. Vertikalioji, skersinė, strėlinė dalis. Plautinės arterijos embolija. Dalinis viršutinio žandikaulio išnirimas. Plonosios žarnos opa. Trečio kaklinio slankstelio lūžimas. Veidinio nervo visiškas paralyžius. Hipertoninė krizė. Trišakio nervo priepuoliniai skausmai. Daugybinės traumos. Kairiojo plaučio plautinis nepakankamumas. Paprasta gerybinė opa. Svetimkūnis pamatiniame bronche. Ūmus inksto uždegimas.
  5. Parašyti Nom., Gen. sg. ir pl.: plonoji žarna, smilkinkaulis, sunkus gydymas, minkštas baltas muilas.
  6. Parašyti graikiškais dėmenimis: aukščio baimė, atminties nebuvimas, odos grybelis, mokslas apie ausis, nosį ir gerklas (1 žodis), gera mirtis, nosies plastinė operacija, pilvo pjūvis, pilvo dirbtinė anga, venų išsiplėtimas, sanarių skausmas, lėtas kvėpavimas, greita širdis, kraujavimas iš ausų, kremzlės suminkštėjimas, sumažėjusi šiluma, rijimo sutrikimas.
  7. Būdvardžių daryba su priesagomis –alis, e ir – aris, e. Sudaryti būdvardžius iš šių daiktavardžių: cranium, ii n; planta, aef  (augalas, padas); dorsum, i n; ángulus, i m; costa, ae f ; vértebra, ae f; língula, ae f (liežuvėlis);latus, eris n; frons, frontis f; ánulus, i m;  (žiedas)cauda, ae f  (uodega); tempus, oris n; medúlla, ae f (kaulų smegenys); abdómen, inis n; luna, ae f  (mėnulis); thorax, ácis m; ócciput, itis n; pectus, oris n; dens, dentis m; mandíbula, ae f; pars, partis f (šiuo atveju išimtis – kamienas: parti-); nasus, i m; maxílla, ae f; segmentum, i n; sagítta, ae f  (strėlė); tubérculum, i n; pleura, ae f; mors, mortis f (mirtis); glándula, ae f (liauka).

plautinis – pulmonális, e

embolija – embólia, ae f

išnirimas – luxátio, iónis f

opa – ulcus, eris n

žarna – intestínum, i n

kaklinis – cervicális, e

veidinis – faciális, e

paralyžius – parálysis, is f

krizė – crisis, is f

hipertoninis – hypertónicus, a, um

trišakis – trigéminus, a, um

priepuolinis – paroxysmális, e

skausmas – dolor, óris m

trauma – trauma, atis n

daugybinis – multiplex, icis

gerybinis – benígnus, a, um

bronchas – bronchus, i m

svetimas – aliénus, a, um (svetimkūnis: svetimas kūnas)

gydymas – curátio, ónis f

baltas – albus, a, um

muilas – sapo, ónis m

Memoriā tenéte

Verba clinica

acer, cris, cre – aštrus

salúber, salúbris, salúbre – sveikas

gravis, e – sunkus

difficilis, e – sunkus

fácilis, e – lengvas

totális, e – visiškas

partiális, e – dalinis

letális, e – mirtinas

focális, e - židininis

recens, ntis – šviežias

frequens, ntis – dažnas

simplex, icis – paprastas

multiplex, icis - daugybinis

Verba anatómica

mediális, e – vidinis

laterális, e – šoninis

dorsális, e – nugarinis

basális, e – pamatinis

verticális, e – verticalusis, statusis

transversális, e s. transversus, a, um – skersinis

sagittális, e – strėlinis

distális, e – tolimesnis

proximális, e – artimesnis

ventrális, e – pilvinis

caudális, e – uodeginis

craniális, e – galvinis

palmáris, e – delninis

articuláris, e – sąnarinis

plantáris, e – padinis

superficiális, e – paviršinis

brevis, e – trumpas

mollis, e – minkštas

ténuis, e – plonas

par, paris – lygus, vienodas, porinis

ímpar, is - nevienodas

ossa

os frontále – kaktikaulis

os parietále – momenkaulis

os occipitále – pakauškaulis

os sphenoidále – pleištakaulis

os temporále – smilkinkaulis

os ethmoidále – akytkaulis

os palatínum – gomurikaulis

os zygomáticum – skruostakaulis

os nasále – nosikaulis

os lacrimále – ašarikaulis

os hyoideum – poliežuvinis kaulas

Sententiae

Annum novum, faustum, felícem! – Laimingų Naujųjų metų!

Ómnia mea mecum porto. – Visa, ką turiu, su savimi nešuosi.

Perpétuum móbile. – Amžinas variklis.

Quod bonum, felix, faustum fortunatúmque sit! – Telydi laimė!

Plurális majestátis. – Didenybės daugiskaita.

Sapiénti sat! – protingam pakanka, protingas supras.

SPA.