III linksniuotė, balsinis tipas

Balsinis tipas:

1. 6 f

tussis, is f – kosulys

pertússis, is f – kokliušas

febris, is f – karštinė, karščiavimas

sitis, is f – troškulys

pelvis, is f – dubuo

vis, - f – jėga

 

2. -e, -al, -ar  n

ánimal, ális n – gyvūnas

exémplar, áris n – pavyzdys

cóchlear, áris n – šaukštas

mare, is n – jūra

rete, is n – tinklas

3. - sis, is f

stenósis, is f – susiaurėjimas

pró(s)thesis is f –  protezas

endoprósthesis, is f – endoprostezė, vidinis protezas

sclerósis, is f – sklerozė, sukietėjimas

dosis, is f – dozė

basis, is f – bazė, pamatas

narcósis, is f – narkozė ir tt.

  1. Išlinksniuoti: didelė dozė, juoda jūra, geras pavyzdys, sausas kosulys.
  2. Suderinti būdvardį su daiktavardžiu, parašyti Gen. sg.: narcósis (longus, a, um); ánimal (niger, gra, grum); febris (flavus, a, um); cóchlear (theánus, a, um); próthesis (internus, a, um); mare (frígidus, a, um).
  3. Nustatyti daiktavardžio tipą ir kamieną: sapo, ónis m (muilas); sánitas, átis f (sveikata); unguis, is m; sclerósis, is f; avis, is f (paukštis); tussis, is f; thorax, ácis m; lac, lactis n; splen, splenis m; ánimal, ális n; sitis, is f; testis, is m; nephróma, atis n; nephrítis, idis f, fel, fellis n; dens, dentis m; ócciput, itis n; canális, is m; abdómen, inis n; ars, artis f; ren, renis m; auris, is f; os, ossis n; os, oris n; mens, mentis f; exemplar, áris n..
  4. Išversti: Opinis burnos uždegimas. Alerginė astma (asthma, atis n). Gomurio liežuvėlio lėtinis uždegimas. Danties vainiko lūžimas. Liežuvio pasaitėlis. Ūmus pieninio danties pulpos uždegimas. Lokalizuotas ligonio dantenų uždegimas. Lėtinis medikamentinis liežuvio uždegimas.
  5. Parašyti Nom. pl.: os sacrum, exemplar rarum, pelvis dura, splen sanus, corpus parvum, foramen magnum, cor sanum, uréter siníster.
  6. Parašyti Nom. ir Gen. sg. ir pl.: sveika pėda, apvali anga, mažas pilvas, juodas plautis, ūmus simptomas, maža galva, didelė šiurkštuma, pieninis dantis, didelis karščiavimas, sveika ausis, mažas šaukštas.

dozė – dosis, is f

juodas – niger, gra, grum

jūra – mare, is n

sveikas – sanus, a, um

lūžęs – fractus, a, um

nagas – unguis, is m

sausas – siccus, a, um

stipinkaulis – radius, ii m

pieninis – lácteus, a, um