Trečiosios linksniuotės kartojimas

-itis, -itidis f (uždegimas)

Užduotis. Sudaryti terminus su graikiškais dėmenimis: liaukos uždegimas, akies uždegimas, nervo uždegimas, inksto uždegimas, gimdos uždegimas, krūties uždegimas, gerklų uždegimas, kepenų uždegimas, galvos smegenų uždegimas, liežuvio uždegimas, skrandžio uždegimas, lūpos uždegimas, šlapimo pūslės uždegimas, kremzlės uždegimas, makšties uždegimas, ausų uždegimas, venų uždegimas, slankstelių uždegimas, blužnies uždegimas, burnos uždegimas, venų uždegimas su krešuliais, nosies uždegimas, inkstų ir inkstų geldelių uždegimas, plonosios žarnos uždegimas, ryklės uždegimas, visų sąnarių uždegimas, kasos uždegimas, nugaros smegenų uždegimas, kaulų ir sąnarių uždegimas.

-oma, matis n (navikas)

Užduotis. Sudaryti terminus su graikiškais dėmenimis: liaukos navikas, kaulo navikas, minkštųjų audinių navikas, gyslos navikas, kremzlės navikas, raumens navikas, inksto navikas, danties navikas, odos navikas, kraujo navikas (išsiliejimas), riebalinio audinio navikas.

Pratimai

  1. Išlinksniuoti: išorinis  sunkus pažeidimas, tolimesnė kaulinė anga, vidurinė sąnarinė dalis, ilgas dantinis kanalas, dešinysis sveikas (III l) šlaunikaulis.
  2. Parašyti Nom. pl.: ulcus chrónicum simplex, otitis focális chronica, os occipitále grave, ren sinister, sclerósis dissemináta senílis, neoplásma molle acútum, mare nigrum, inspirátio superficiális longa, caput sápiens sanum, pars transversális, corpus marginále parvum, forámen ténue magnum.
  3. Nustatyti daiktavardžio tipą: pubes, is f (gakta); frons, frontis f; nomen, nóminis n (vardas); tussis, is f; axis, is m; canális, is m; pelvis, is f; hepar, atis n; exemplar, áris n; narcósis, is f; orbis, is m (pasaulis); mens, mentis f; ren, renis m; cóchlear, áris n; trochanter, eris m (gūbrys); encephalítis, ítidis f; mel, mellis n; régio, ónis f.
  4. Išversti: Alkūnkaulio galvos sąnarinis apvadas. Stipinkaulio alkūnkaulinė įlanka. Infekcinė alerginė astma. Uždegimas dešiniojo plaučio viršūnėje. Antrinė storosios žarnos opa. Blauzdos poflebitinis sindromas. Krūminio danties lėtinis pulpos uždegimas.Įgimta (įgyta) glaukoma. Mitralinė yda. Pėdos kąstinė žaizda. Mitybinės opos. Spaustinė krūtinės ląstos kairiosios pusės trauma. Vaistai per burną. Vaistai per tiesiąją žarną. Kairiojo šono muštinė trauma.
  5. Parašyti graikiškais dėmenimis: sumažėjęs deguonis, lūpos pjūvis,galvos smegenų liga, veiklumo stoka, kvėpavimo sutrikimas, mokslas apie burną, mokslas apie dantis, greita širdis, minkštųjų raumenų navikas, eisenos sutrikimas, cukrus kraujyje, lūpos uždegimas, kremzlės liga, kremzlės suminkštėjimas. raumens dalinis paralyžius, nervo uždegimas, akies pašalinimas, krūtinės apžiūra, šlapimas kraujyje, svetimų baimė, gera mirtis, kraujas šlapime, burnos kraujavimas, danties akmuo, gydymas augalais, sąnario skausmas.
  6. Parašyti graikiškais dėmenimis: -pathia: nervų liga, raumenų liga, inkstų liga, galvos smegenų liga, krūtų liga; -therapia: gydymas judesiu, gydymas darbu, gydymas gamta (natūraliomis priemonėmis), gydymas vaistais, gydymas šalčiu, gydymas augalais; - scopia: skrandžio apžiūra, plonųjų žarnų apžiūra, gimdos apžiūra, gerklų apžiūra, inkstų apžiūra, ausų apžiūra, širdies apžiūra, krūtinės apžiūra, pirštų apžiūra (antspaudų).
  7. Išversti:

Mens sana in córpore sano (mens, mentis f – siela).

O, sancta simplícitas! (sanctus, a, um – šventas; simplícitas, atis f – naivumas, paprastumas)

Contra vim mortis non est medicámen in hortis (contra (Acc.) – prieš; medicámen, inis n – vaistas; hortus, i m – sodas).

Amícus verus rara est avis (amícus, i m – draugas; verus, a, um – tikras; rarus, a, um – retas; avis, is f – paukštis).

Aqua et panis est vita canis (panis, is m – duona; canis, is m, f – šuo).

Audiátur et áltera pars (audiátur – tebūnie išklausoma; alter, a, um – kitas).

Salus pópuli supréma lex esto (salus, útis f – sveikata; pópulus, i m – žmonės, liaudis; suprémus, a, um – aukščiausias; esto – tebūnie).

Repetítio est mater studiórum (repetítio, onis f – kartojimas; mater, tris f – mama; studium, ii n – mokslas).

 Cave canem ! (cavére – saugotis)

disseminátus, a, um – išsėtinis

senílis, e – senatvinis

circumferéntia, ae f  -  apvadas

astma – asthma, atis n

infekcinis – infectiósus, a, um

alerginis – allérgicus, a, um

viršūnė – apex, icis m

antrinis – secundárius, a, um

storasis – crassus, a, um

sindromas – syndróma, atis n s. syndrómum, i n

poflebitinis – postphlebíticus, a, um

pulpa – pulpa, ae f

įgimtas – congénitus, a, um

įgytas – aquisítus, a, um

glaukoma – glaucóma, atis n

yda – vítium, ii n

mitralinis (s. dviburio vožtuvo) – mitrális, e

pusė – pars, partis f

Memoriā tenéte

Verba clinica

vulnus, eris n – žaizda

ulcus, eris n – opa

latus, eris n – šonas

inflammátio, ónis f - uždegimas

injéctio, ónis f – injekcija

solútio, ónis f – tirpalas

inspirátio, ónis f – įkvėpimas

expirátio, ónis f - iškvėpimas

respirátio, ónis f – kvėpavimas

laesio, ónis f – pažeidimas

compensátio, ónis f – kompensacija

stabilisátio, ónis f – stabilizavimas

deformátio, ónis f – deformacija

reanimátio, ónis f – atgaivinimas

remíssio, ónis f – atoslūgis

replantátio, ónis f – priauginimas

transplantátio, ónis f – persodinimas

implantátio, ónis f - įsodinimas

rehabilitátio, ónis f – atstatymas (darbingumo)

inféctio, ónis f – infekcija

reténtio, ónis f – susilaikymas

revaccinátio, ónis f – pakartotinis skiepijimas

obstipátio, ónis f – vidurių užkietėjimas

dilatátio, ónis f – išsiplėtimas

distórsio, ónis f – raiščių patempimas

degradátio, ónis f – laipsniškas blogėjimas

contúsio, ónis f – sumušimas

commótio, ónis f – sutrenkimas, sukrėtimas

compréssio, ónis f – suspaudimas

combústio, ónis f – nudegimas

coarctátio, ónis f – susiaurėjimas

claudicátio, ónis f – šlubumas, šlubavimas

abrásio, ónis f – išgrandymas

luxátio, ónis f – išnirimas

operátio, ónis f – operacija

curátio, ónis f – gydymas

dígiti manus s. phalanges

dígitus primus s. polex (pollex, icis m) - nykštys

dígitus secundus s. index (index, icis m) – smilius, rodomasis (demonstratívus)

dígitus tertius s. medius – vidurinis pirštas

dígitus quartus s. anuláris – bevardis (ánulus – žiedas)

dígitus quintus s. mínimus – mažylis

dígiti pedis s. phalanges

dígitus primus s. hallux (hallux, úcis m) – pirmasis pirštas arba nykštys

dígitus secundus – antrasis pirštas

dígitus tertius – trečiasis pirštas

dígitus quartus – ketvirtasis pirštas

dígitus quintus s. mínimus – penktasis pirštas arba mažylis

dentes

dens pérmanens – pastovusis dantis

dens decíduus – laikinas dantis

dens lácteus – pieninis dantis

dens incisívus – kandis

dens canínus – iltinis

dens praemoláris – kaplys (prieškrūminis)

dens moláris – krūminis

dens serotínus – protinis (vėlyvasis)