III linksniuotės būdvardžiai

 1. –er (m), -is (f), -e (n)  (trijų galūnių būdvardžiai)
 2. –is (m, f), -e (n)  (dviejų galūnių būdvardžiai)
 3. -s, -r, -x (m, f, n)  (vienos galūnės būdvardžiai)

Pratimai

 1.  Suderinti būdvardį su daiktavardžiu. Parašyti Nom. sg. ir Gen. sg.:cápsula (articuláris, e; amyláceus, a, um); ligaméntum (sternocostális, e; intraarticuláris, e); membrána (intercostális, e; extérnus, a, um); costa (spúrius, a, um; cervicális, e); os, ossis n (costális, e; pisifórmis, e; lunátus, a, um); cartilágo, inis f (costális, e; cricoideus, a, um); incisúra (costális, e); sulcus, i m (pulmonális, e; calcáneus, a, um); spátium (intercostális, e; profúndus, a, um); corpus, oris n (vertebrális, e; gástricus, a, um).
 2. Nustatyti daiktavardžio linksniuotę ir tipą: pulmo, ónis m; óculus, i m; pectus, oris n; pars, partis f; cutis, is f; narcósis, is f; cor, cordis n; radix, ícis f; cápsula, ae f; lipóma, atis n; animal, ális n; flos, floris m; naris, is f; tussis, is f; homo, inis m; encephalítis, idis f; auris, is f; crus, cruris n; culter, tri m; trauma, atis n.
 3. Išlinksniuoti: išorinis tolimesnis pamatas, kaulinis šoninis kanalas, delninė išorinė trauma.
 4. Išversti: Kolateralinių raiščių pažeidimas. Krūtininio slankstelio lūžimas. Juosmeninė kūno dalis. Sąnarinio skausmo gydymas. Kaklinio slankstelio lūžimas. Artimasis ir tolimasis padikaulio galas. Penktojo padikaulio nevienoda šiurkštuma.
 5. Parašyti visų giminių būdvardžių Gen. sg. linksnį ir nurodyti kamieną:

fibrósus, fibrósa, fibrósum; asper, áspera, ásperum; cervicális, cervicále; acer, acris, acre; recens, éntis; coccýgeus, a, um; vertebrális, vertebrale; sacer, sacra, sacrum; ténuis, ténue; sápiens, ntis; felix, icisis.

 1. Nustatyti daiktavardžio kamieną:

solútio, ónis f; pulpítis, idis f; fel, fellis n; crus, cruris n; coccyx, ygis m; cartilágo, inis f; latus, eris n; forámen, inis n; radix, ícis f; culter, tri m; matéria, ae f; extrémitas, atis f; femur, oris n.

 1. Parašyti Nom., Gen. sg. ir pl.: plonoji žarna (intestínum, i n), smilkinkaulis, sunkus gydymas, sąnarinė deformacija.
 2. Parašyti graikiškais dėmenimis: aukščio baimė, atminties nebuvimas, odos grybelis, mokslas apie ausis, nosį ir gerklas (1 žodis), gera mirtis, nosies plastinė operacija, pilvo pjūvis, pilvo dirbtinė anga, venų išsiplėtimas, sanarių skausmas, lėtas kvėpavimas, greita širdis, kraujavimas iš ausų, kremzlės suminkštėjimas, sumažėjusi šiluma, rijimo sutrikimas.
 3. Būdvardžių daryba su priesagomis –alis, e ir – aris, e.

Sudaryti būdvardžius iš šių daiktavardžių:

cranium, ii n

planta, aef   (augalas, padas)

dorsum, i n

ángulus, i m

costa, ae f 

vértebra, ae f

língula, ae f  (liežuvėlis)

latus, eris n

frons, frontis f

ánulus, i m  (žiedas)

cauda, ae f  (uodega)

tempus, oris n

medúlla, ae f (kaulų smegenys)

abdómen, inis n

luna, ae f  (mėnulis)

thorax, ácis m

ócciput, itis n

pectus, oris n

dens, dentis m

mandíbula, ae f  (apatinis žandikaulis)

pars, partis f (šiuo atveju išimtis – priesaga: parti-)

nasus, i m

maxílla, ae f  (viršutinis žandikaulis)

segmentum, i n

sagítta, ae f  (strėlė)

tubérculum, i n

pleura, ae f

mors, mortis f

glándula, ae f

Annum novum, faustum, felícem! – Laimingų Naujųjų metų!

Ómnia mea mecum porto. – Visa, ką turiu, su savimi nešuosi.

Perpétuum móbile. – Amžinas variklis.

Quod bonum, felix, faustum fortunatúmque sit! – Telydi laimė!

Plurális majestátis. – Didenybės daugiskaita.

Sapiénti sat! – protingam pakanka, protingas supras.

Memoria tenete

acer, cris, cre – aštrus

salúber, sálubris, sálubre – sveikas

mediális, e – vidinis

laterális, e – šoninis

dorsális, e – nugarinis

distális, e – tolimesnis/tolimasis

proximális, e – artimesnis/artimasis

ventrális, e – pilvinis

caudális, e – uodeginis

craniális, e – galvinis

palmáris, e – delninis

plantáris, e – padinis

superficiális, e – paviršinis

brevis, e – trumpas

mollis, e – minkštas

ténuis, e – plonas

gravis, e – sunkus

diffícilis, e – sunkus

fácilis, e – lengvas

letális, e – mirtinas

totális, e – visiškas

partiális, e – dalinis

recens, ntis – šviežias

frequens, ntis – dažnas

simplex, icis – paprastas

par, paris – lygus, vienodas, porinis

ímpar, is - nevienodas

ossa

os frontále – kaktikaulis

os parietále – momenkaulis

os occipitále – pakauškaulis

os sphenoidále – pleištakaulis

os temporále – smilkinkaulis

os ethmoidále – akytkaulis

os palatínum – gomurikaulis

os zygomáticum – skruostakaulis

os nasále – nosikaulis

os lacrimále – ašarikaulis

os hyoideum – poliežuvinis kaulas

os sacrum – kryžkaulis

os coxae – dubenkaulis

os pubis – gaktikaulis

os ischii – sėdynkaulis