III linksniuotė, priebalsinis, mišrusis ir balsinis tipai.

Priebalsinis tipas:  a) genetyve vienu skiemeniu daugiau nei nominatyve (os, o-ris n).

 b) atmetus genetyvo galūnę –is, eina vienas priebalsis, paskui vėl balsis (os, or-is n).

                                          

 Mišrusis tipas: 1. a)  genetyve vienu skiemeniu daugiau nei nominatyve (cor, cor-dis n).

b)atmetus genetyvo galūnę –is, eina du priebalsiai, paskui vėl balsis (cor, cord-is n).

2. Vienodas skiemenų skaičius Nom. sg. ir Gen. sg. (cu-tis, cu-tis f).

Balsinis tipas:

1. 6 f

tussis, is f – kosulys

pertússis, is f – kokliušas

febris, is f – karštinė, karščiavimas

sitis, is f – troškulys

pelvis, is f – dubuo

vis, - f – jėga

 

2. -e, -al, -ar  n

ánimal, ális n – gyvūnas

exémplar, áris n – pavyzdys

cóchlear, áris n – šaukštas

mare, is n – jūra

rete, is n – tinklas

3. - sis, is f

stenósis, is f – susiaurėjimas

pró(s)thesis is f –  protezas

endoprósthesis, is f – endoprostezė, vidinis protezas

sclerósis, is f – sklerozė, sukietėjimas

dosis, is f – dozė

basis, is f – bazė, pamatas

narcósis, is f – narkozė ir tt.

                                         

NB!  1. Daiktavardžių, kurie baigiasi –ma, -matis (n) Dat. ir Abl. pluralis –is (ne –ibus).

2. vas, vasis n – gysla, kraujo indas: sg. linksniuojamas pagal III priebalsinį tipą, pl. linksniuojamas pagal II linksniuotę

3. Išimtis. Priebalsiniam (ne mišriajam) tipui priklauso: mater, tris f (smegenų dangalas), senex, senis m (senis), canis, is m, f (šuo), larynx, larýngis m (gerklos), pharynx, pharýngis m (ryklė).

Pratimai.

  1. Išlinksniuoti: maža galva, vidinė tuštuma, didelė burna, sveikas plautis, kryžkaulis, ilgas kanalas, vidurinė dalis, didelė dozė, juoda jūra, sveikas inkstas, lūžęs nagas, sausas kosulys.
  2. Suderinti būdvardį su daiktavardžiu, parašyti Gen. sg.: extrémitas, atis f (parvus, a, um); systéma, atis n (anatómicus, a, um); femur, oris n (sinister, tra, trum); pectus, oris n (niger, gra, grum); pulmo, ónis m (sinister, tra, trum); apex, icis m (longus, a, um); gastrítis (acútus, a, um), vulnus (morsus, a, um), ulcus (callosus, a, um – nuospaudinis), forámen (nutritius, a, um), os (xiphoideus, a, um – kardinis), auris (dexter, tra, trum), mel (flavus, a, um – geltonas), fel (niger, gra, grum), syndróma (acútus, a, um), cutis (albus, a, um), derma (róseus, a, um).
  3. Nustatyti daiktavardžio tipą ir kamieną: sapo, onis m (muilas); sánitas, átis f (sveikata); unguis, is m; sclerósis, is f; avis, is f (paukštis); tussis, is f; thorax, ácis m; lac, lactis n; splen, splenis m; ánimal, ális n; sitis, is f; testis, is m; nephróma, atis n; nephrítis, idis f, fel, fellis n; dens, dentis m; ócciput, itis n; canális, is m; abdómen, inis n; ars, artis f; ren, renis m; auris, is f; os, ossis n; os, oris n; mens, mentis f; exemplar, áris n..
  4. Išversti: Stipinkaulio galva ir kūnas. Žastikaulio galas. Deltinė (deltoídeus, a, um) ir klubakaulio (pterygoídeus, a, um) šiurkštuma. Maitinamoji anga. Šlaunikaulio ir šeivikaulio galva. Šonkaulio kūnas. Limfagyslė (limfinė gysla). Kraujagyslė (kraujinė gysla). Kūne. Sveikata (sánitas, átis f) per (per su acc.) vandenį.
  5. Parašyti Nom. pl.: os sacrum, exemplar rarum, pelvis dura, splen sanus, corpus parvum, foramen magnum, cor sanum, uréter siníster.
  6. Parašyti Nom. ir Gen. sg. ir pl.: sveika pėda, apvali anga, mažas pilvas, juodas plautis, ūmus simptomas, maža galva, didelė šiurkštuma, pieninis dantis, didelis karščiavimas, sveika ausis, mažas šaukštas.

dozė – dosis, is f

juodas – niger, gra, grum

jūra – mare, is n

sveikas – sanus, a, um

lūžęs – fractus, a, um

nagas – unguis, is m

sausas – siccus, a, um

stipinkaulis – radius, ii m

pieninis – lácteus, a, um

žastikaulis – húmerus, i m

galas – extrémitas, átis f

maitinamas – nutrítius, a, um

šeivikaulis – fíbula, ae f

limfinis – lympháticus, a, um

kraujinis – sanguíneus, a, um

systéma, atis n – sistema

gastrítis, itidis f – skrandžio uždegimas

vulnus, eris n – žaizda

ulcus, eris n – opa

nutrítius, a, um – maitinamasis

auris, is f – ausis

mel, mellis n – medus

fel, fellis n – tulžis

cutis, is f –  oda

albus, a, um – baltas

derma, atis n – oda

unguis, is m – nagas

lac, lactis n – pienas

nephroma, atis n – inksto navikas

nephrítis, itidis f – inksto uždegimas

ars, artis f – menas

mens, mentis f – siela, protas

rarus, a, um – retas

durus, a, um – kietas

urethra, ae f - šlaplė

Memoriā tenéte

verba anatómica

corpus, oris n – kūnas

pectus, oris n – krūtinė

tempus, oris n - smilkinys

crus, cruris n – blauzda

latus, eris n – šonas

impréssio, onis f – įspaudas

articulátio, onis f – sąnarys

excavátio, onis f – įduba

régio, ónis f – sritis

caput, itis n - galva

cervix, ícis f - kaklas

thorax, ácis m -  krūtinės ląsta

pulmo, ónis m – plautis

pes, pedis m – pėda

abdómen, inis n – pilvas

femur, oris n – šlaunis, šlaunikaulis

os, oris n – burna

ren, renis m – inkstas

splen, splenis m s. lien, liénis m – blužnis

apex, icis m – viršūnė

tendo, inis m – sausgyslė

margo, inis m – kraštas

forámen, inis n – anga

cartilágo, inis f – kremzlė

extrémitas, átis f – galas

tuberósitas, átis f – šiurkštuma

tuber, eris m – gumburas

poples, itis m – pakinklis

ócciput, itis n – pakaušis

cóccyx, coccýgis m – stuburgalis

uréter, éris m – šlapimtakis

cor, cordis n – širdis

os, ossis n – kaulas

pars, partis f – dalis, pusė

dens, dentis m – dantis

frons, frontis f - kakta

cutis, is f – oda

pubes, is f – gakta

auris, is f – ausis

naris, is f – šnervė

unguis, is m – nagas

canális, is m – kanalas

testis, is m – sėklidė

axis, is m – ašis

pelvis, is f- dubuo

 Visada neutrum giminė

-us, eris n

-us, oris n

-us, uris n

corpus, oris n – kūnas

pectus, oris n – krūtinė

tempus, oris n - smilkinys

crus, cruris n – blauzda

vulnus, eris n – žaizda

ulcus, eris n – opa

viscus, eris n – vidaus organas

latus, eris n – šonas

opus, eris n – darbas, kūrinys

-ma, matis n

-oma, omatis n (priesaga, reiškianti naviką)

Visada feminínum giminė

-io, ónis f

-     itis, itidis f (priesaga, reiškianti uždegimą)