III linksniuotė, priebalsinis, mišrusis ir balsinis tipai.

Priebalsinis tipas:  a) genetyve vienu skiemeniu daugiau nei nominatyve (os, o-ris n).

 b) atmetus genetyvo galūnę –is, eina vienas priebalsis, paskui vėl balsis (os, or-is n).

                                          

 Mišrusis tipas: 1. a)  genetyve vienu skiemeniu daugiau nei nominatyve (cor, cor-dis n).

b)atmetus genetyvo galūnę –is, eina du priebalsiai, paskui vėl balsis (cor, cord-is n).

2. Vienodas skiemenų skaičius Nom. sg. ir Gen. sg. (cu-tis, cu-tis f).

Balsinis tipas:

1. 6 f

tussis, is f – kosulys

pertússis, is f – kokliušas

febris, is f – karštinė, karščiavimas

sitis, is f – troškulys

pelvis, is f – dubuo

vis, - f – jėga

 

2. -e, -al, -ar  n

ánimal, ális n – gyvūnas

exémplar, áris n – pavyzdys

cóchlear, áris n – šaukštas

mare, is n – jūra

rete, is n – tinklas

3. - sis, is f

stenósis, is f – susiaurėjimas

pró(s)thesis is f –  protezas

endoprósthesis, is f – endoprostezė, vidinis protezas

sclerósis, is f – sklerozė, sukietėjimas

dosis, is f – dozė

basis, is f – bazė, pamatas

narcósis, is f – narkozė ir tt.

                                         

NB!  1. Daiktavardžių, kurie baigiasi –ma, -matis (n) Dat. ir Abl. pluralis –is (ne –ibus).

2. vas, vasis n – gysla, kraujo indas: sg. linksniuojamas pagal III priebalsinį tipą, pl. linksniuojamas pagal II linksniuotę

3. Išimtis. Priebalsiniam (ne mišriajam) tipui priklauso: mater, tris f (smegenų dangalas), senex, senis m (senis), canis, is m, f (šuo), larynx, larýngis m (gerklos), pharynx, pharýngis m (ryklė).

Pratimai

  1. Išlinksniuoti: maža galva, ilgas kanalas, geras pavyzdys, sveikas plautis, vidinė dalis, sausas kosulys.
  2. Parašyti Nom. ir Gen. sg. ir pl.: kairioji pėda, apvali anga, mažas pilvas, juodas plautis, ūminis simptomas, maža galva, didelė šiurkštuma, vidinė ašis, kieta kakta, sveika širdis, didelis karščiavimas, mažas šaukštas, sveikas skrandis, sveika ausis, sveikas šonas.
  3. Nustatyti kamieną ir giminę: corpus, oris; basis, is; nephroma, atis; impressio, onis; crus, cruris; glaucoma, atis; gastritis, idis; animal, alis; commotio, onis; opus, eris.
  4. Suderinti būdvardį su daiktavardžiu, parašyti Gen. sg.: extrémitas, atis f (parvus, a, um); systéma, atis n (anatómicus, a, um); femur, oris n (sinister, tra, trum); pectus, oris n (niger, gra, grum); pulmo, ónis m (sinister, tra, trum); corpus, oris n (externus, a, um); apex, icis m (longus, a, um), encephalítis, idis f (acútus, a, um), opus, eris n (magnus, a, um); gastrítis (acútus, a, um), vulnus (morsus, a, um), ulcus (callosus, a, um – nuospaudinis), forámen (nutritius, a, um), os (xiphoideus, a, um – kardinis), auris (dexter, tra, trum), mel (flavus, a, um – geltonas), fel (niger, gra, grum), syndróma (degeneratívus, a, um), cutis (albus, a, um – baltas), derma (róseus, a, um)..
  5. Išversti: Stipinkaulio (radius, ii m) galva ir kūnas. Žastikaulio (húmerus, i m) galas. Deltinė (deltoideus, a, um) ir klubakaulio (pterygoideus, a, um) šiurkštuma. Maitinamoji (nutrítius, a, um) anga. Šlaunikaulio ir šeivikaulio (fíbula, ae f) galva. Nykščio (pėdos) arba pirmojo piršto lūžimas. Nykščio (rankos) išnirimas. Šonkaulio kūnas. Limfagyslė. Kraujagyslė. Pėdų nudegimas. Blauzdų ūminis pabrinkimas. Didelė krūtinės ląstos trauma. Kūne.

Memoria tenete

-us, eris n

-us, oris n

-us, uris n

corpus, oris n – kūnas

pectus, oris n – krūtinė

tempus, oris n - smilkinys

crus, cruris n – blauzda

vulnus, eris n – žaizda

ulcus, eris n – opa

latus, eris n – šonas

opus, eris n – darbas, kūrinys

-io, onis f

-itis, idis f (priesaga, reiškianti uždegimą)

impréssio, onis f – įspaudas

articulátio, onis f – sąnarys

excavátio, onis f – įduba

régio, ónis f – sritis

inspirátio, ónis f – įkvėpimas

expirátio, ónis f - iškvėpimas

respirátio, ónis f – kvėpavimas

laesio, ónis f – pažeidimas

compensátio, ónis f – kompensacija

stabilisátio, ónis f – stabilizavimas

deformátio, ónis f – deformacija

remíssio, ónis f – atoslūgis

replantátio, ónis f – priauginimas

transplantátio, ónis f – persodinimas

implantátio, ónis f - įsodinimas

rehabilitátio, ónis f – atstatymas (darbingumo)

dilatátio, ónis f – išsiplėtimas

distórsio, ónis f – raiščių patempimas

degradátio, ónis f – laipsniškas blogėjimas

contúsio, ónis f – sumušimas

commótio, ónis f – sutrenkimas, sukrėtimas

compréssio, ónis f – suspaudimas

combústio, ónis f – nudegimas

coarctátio, ónis f – susiaurėjimas

claudicátio, ónis f – šlubumas, šlubavimas

luxátio, ónis f – išnirimas

operátio, ónis f – operacija

curátio, ónis f – gydymas

žodžiai (priebalsinis tipas)

caput, itis n - galva

cervix, ícis f - kaklas

thorax, ácis m -  krūtinės ląsta

pulmo, ónis m – m

pes, pedis m – pėda

abdómen, inis n – pilvas

femur, oris n – šlaunis, šlaunikaulis

os, oris n – burna

ren, renis m – inkstas

splen, splenis m s. lien, liénis m – blužnis

apex, icis m – viršūnė

dolor, oris m – skausmas

tendo, onis m – sausgyslė

margo, inis m – kraštas

forámen, inis n – anga

cartilágo, inis f – kremzlė

extrémitas, átis f – galas

tuberósitas, átis f – šiurkštuma

tuber, eris m – gumburas

poples, itis m – pakinklis

ócciput, itis n – pakaušis

cóccyx, coccýgis m – stuburgalis

žodžiai (mišrusis tipas)

cor, cordis n – širdis

os, ossis n – kaulas

pars, partis f – dalis, pusė

dens, dentis m – dantis

frons, frontis f - kakta

fel, fellis n – tulžis

mel, mellis n – medus

lac, lactis n – pienas

mors, mortis f

cutis, is f – oda

fames, is f – alkis

pubes, is f – gakta

auris, is f – ausis

naris, is f – šnervė

unguis, is m – nagas

canális, is m – kanalas

testis, is m – sėklidė

axis, is m – ašis

būdvardžiai

acútus, a, um – ūminis

chrónicus, a, um – lėtinis

sanguíneus, a, um – kraujinis, kraujo

lympháticus, a, um – limfinis, limfos

ósseus, a, um – kaulinis

cartilagíneus, a, um – kremzlinis

fractus, a, um – lūžęs

coplicátus, a, um – komplikuotas

profundus, a, um – gilus

siccus, a, um – sausas

húmidus, a, um – šlapias

frígidus, a, um – šaltas

cálidus, a, um – šiltas, karštas

primárius, a, um – pirminis

secundárius, a, um – antrinis

disseminátus, a, um – išsėtinis

coccýgeus, a, um – stuburgalio

  

dígiti manus s. phalanges

dígitus primus s. polex (pollex, icis m) - nykštys

dígitus secundus s. index (index, icis m) – smilius, rodomasis (demonstratívus)

dígitus tertius s. medius – vidurinis pirštas

dígitus quartus s. anuláris – bevardis (ánulus – žiedas)

dígitus quintus s. mínimus – mažylis

dígiti pedis s. phalanges

dígitus primus s. hallux (hallux, úcis m) – pirmasis pirštas arba nykštys

dígitus secundus – antrasis pirštas

dígitus tertius – trečiasis pirštas

dígitus quartus – ketvirtasis pirštas

dígitus quintus s. mínimus – penktasis pirštas arba mažylis