I graikiškoji linksniuotė. Priešdėliai super-, meta-, intra-, infra-, ante-, inter-, supra-, sub-. I-II linksniuočių kartojimas. Gaudeamus.

super - virš

cilium, ii n  (blakstiena) – supercilium, ii n  (antakis)

ante - prieš

brachium, ii n  žastas – antebrachium, ii n  (dilbis)

meta-  už, po

carpus, i m (riešas) – metacarpus, i m (delnas)

tarsus, i m – čiurna – metatarsus, i m (padas)

intra-   viduje

uterínus, a, um (gimdos) – intrauterínus (vidinis gimdos, gimdos vidaus)

inter-  tarp

ósseus, a, um (kaulinis) – interósseus, a, um (tarpkaulinis)

supra-  viršuje, ant

condyloídeus, a, um (krumplinis) – supracondyloídeus, a, um (antkrumplinis)

infra- žemiau, po

spinátus, a, um (dyglinis) – infraspinátus, a, um (podyglinis)

sub-  apačioje, po

sulcus, i m (vaga) – subsúlcus, i m (povagė, vaga, esanti po kita vaga)

Pratimai

  1. Pl. pakeisti į sg..: arteriárum coronariárum, libris parvis, méthodi bonae, dígitos mínimos, colla longa, guttas magnas, órganis internis, remédiis externis, aquárum destillatárum, phlégmones acútae, cultri nigri.
  2. Išlinksniuoti: cilium nigrum, alvus sana, systole tarda, liber longus, ganglion magnum, colléga pulcher.
  3. Parašyti graikiškais dėmenimis: mokslas apie gamtą, mokslas apie gyvybę, mokslas apie vaistus, mokslas apie audinius, mokslas apie kaulus, mokslas apie ląsteles.
  4. Išversti: Cúbitus est artículus inter bráchium et antebráchium, qui rádium, ulnam et húmerum cólligat. Aegróti váriis plantis medicátis curántur. Períodus crítica morbi acúti.
  5. Išversti: Cukrinis diabetas. Tikrasis alijošius. Šaltalankio uogos. Chirurginė siūlė. Ūminis spuogas. Lėtinis pūlynas.
  6. Išversti:

In vitro (vitrum, i n – mėgintuvėlis).

In vivo (vivus, a, um – gyvas; čia: gyvas organizmas).

Natúra sanat, médicus curat (natúra – gamta; sanáre – gydyti; médicus – gydytojas, medikas; curáre – slaugyti, rūpintis).

Per áspera ad astra (asper, era, erum – sunkus, varginantis; ad (Acc.) – į; astrum, i n – žvaigždė).

Erráre humánum est (erráre – klysti; humánus, a, um – žmogiškas).

Et cétera (céterus, a, um – kitas).

Pópulus remédia cupit (pópulus – liaudis; cúpere – trokšti).

Ótium post negótium (otium – poilsis; post (Acc.) – po; negotium – darbas).

artículus, i m – sąnarys

qui – kuris

cólligo, áre – sujungti

acútus, a, um – ūmus

tardus, a, um – lėtas

pulcher, chra, chrum

aegrótus, i m – ligonis

várius, a, um – įvairus

planta , ae f – augalas

medicátus, a, um – vaistinis

curo, áre – gydyti

críticus, a, um – kritinis

morbus, i m – liga

cukrinis - méllitus, a, um – cukrinis (paž. medaus: mel – medus)

tikrasis – verus, a, um

chirurginis – chirúrgicus, a, um

chrónicus, a, um – lėtinis, chroninis

Verba Graeca

acne, es f – spuogas

phlégmone, es f – pūlynas

raphe, es f – siūlė

sýstole, es f – sistolė (širdies susitraukimas)

diástole es f – diastolė (širdies atsipalaidavimas)

Áloë, es f – alavijas, alijošius

Hippóphaë, es f – šaltalankis

diabétes, ae m – diabetas

Graikiški dėmenys

-logia mokslas

gamta   physio-

gyvybė   bio-

vaistai  pharmac-

audinys  hist-

kaulas  osteo-

ląstelė  cyt-