II linksniuotė, giminės (m, f, n), daiktavardžių su galūne er kamienas, I-II linksniuotės būdvardžiai, būdvardžių su galūne –er kamienas, būdvardžių derinimas su daiktavardžiais.

Pratimai:

1.Išlinksniuoti: dešinioji akis, kairioji galūnė, sveikas organas, geras metodas; mažas diametras, didelė knyga, vidinė pertvara.

2.Išversti: Saugok knygą! (serváre – saugoti). Šonkaulio kampas. Šonkaulio vaga. Krūtinkaulio rankena.  Peties kampas. Mentės kaklas. Alkūnės duobė. Analginas ampulėmis. Gudobelės lašai tamsiame buteliuke. Vaistai per tiesiąją žarną. Valerijono ekstraktas tabletėmis. Akies vėžys. Penkto piršto lūžimas. Kairiojo skilvelio, vožtuvo, dešiniojo prieširdžio nepakankamumas. Infekcinė liga. Dešiniosios vainikinės arterijos nepakankamumas.

3.Parašyti Nom. ir Gen. sg. ir pl. : sveika alkūnė, papildomas vaistas, ilgas periodas, mažas vėžys, ilgas liemuo.

4.Parašyti graikiškais dėmenimis: šlapimo pūslės akmuo, inksto geldelės akmuo, inkstų ir inkstų geldelės akmuo (1 žodis).

5.Nustatyti linksnį ir skaičių, išversti: remédia intérna, fáscia extérna, dígiti quinti, tubérculis máximis, tubércula máxima, phármaca extérna, túnica alba, in ventrículo sinístro, in dígitis magnis.

6.Nustatyti kamieną: fólium, ii n; culter, tri m; Tília, ae f; niger, gra, grum; diámeter, tri f; asper, era, erum.

7.Suderinti būdvardį su daiktavardžiu: períodus (longus, a, um); encéphalon (sanus, a, um); cílium (niger, gra, grum); vértebra (primus, a, um); culter (longus, a, um); acrómion (dexter, tra, trum); ángulus (parvus, a, um); bucca (sinister, tra, trum); virus (infectiósus, a, um).

akis – óculus, i m

organas – órganon, i n

sveikas – sanus, a, um

geras – bonus, a, um

knyga – liber, bri m

analginas – Analgínum, i n

gudobelė – Cratáegus, i m

lašas – gutta, ae f

tamsus – obscúrus, a, um

buteliukas – vitrum, i n

per – per (Acc.)

vaistas – remédium, ii n

tiesioji žarna – rectum, i n

valerijonas – Valeriána, ae f

ekstraktas – extractum, i n

vėžys – cancer, cri m

skilvelis – ventrículus, i m

vožtuvas – valva, ae f

prieširdis – atrium, ii n

nepakankamumas – insufficiéntia, ae f

liga – morbus, i m

infekcinis – infectiósus, a, um

artéria, ae f - arterija

vainikinis – coronárius, a, um

fáscia, ae f – raištis

phármacon, i n – vaistas

túnica, ae f – dangalas

fólium, ii n – lapas

culter, tri m – peilis

niger, gra, grum – juodas

Memóriā tenéte

 

f

méthodus, i f – metodas

períodus, i f – periodas

átomus, i f  - atomas

alvus, i f – pilvas, viduriai

diámeter, tri f – diametras

NB! virus, i n – virusas

I linksniuotė m ir f

colléga, ae m, f – kolega

pharmaceúta, ae m, f – vaistininkas

verba anatómica

m

truncus, i m – liemuo, kamienas

lumbus, i m – juosmuo

lobus, i m – skiltis

ángulus, i m – kampas

sulcus, i m – vaga

dígitus, i m – pirštas

óculus, i m – akis

nasus, i m – nosis

cóndylus, i m – krumplys

epicóndylus, i m - antkrumplis

ramus, i m – šaka

cúbitus, i m (s. cúbitum, i n) – alkūnė

rádius, ii m – stipinkaulis

húmerus, i m – žastikaulis

carpus, i m – riešas

metacárpus, i m – delnas

tarsus, i m – čiurna

metatársus, i m – padas

músculus, i m – raumuo

n

collum, i n – kaklas

bráchium, ii n – žastas

antebráchium, ii n – dilbis

cíngulum, i – lankas

membrum, i n – galūnė

dorsum, i n – nugara

mentum, i n – smakras

planum, i n - plokštuma

tubérculum, i n – gumburėlis

cílium, ii n – blakstiena

antecílium, ii n – antakis

sternum, i n – krūtinkaulis

septum, i n – pertvara

manúbrium, ii n – rankena

cránium, ii n - kaukolė

encéphalon, i n – galvos smegenys

olécranon, i n – alkūnė (anat. alkūnės kaulinis galas)

acrómion, ii n – petys (mentės)

gánglion, ii n – nervinis mazgas

skéleton, i n – griaučiai

Būdvardžiai

longus, a, um – ilgas

planus, a, um – plokščias

rotúndus, a, um – apvalus

quadrátus, a, um – kvadratinis

rhomboideus, a, um - rombinis

dexter, tra, trum – dešinys

siníster, tra, trum – kairysis

asper, era, erum – šiurkštus

siníster, tra, trum – kairysis

magnus, a, um – didelis

parvus, a, um – mažas

mínimus, a, um – mažiausias

máximus, a, um – didžiausias

internus, a, um – vidinis

externus, a, um – išorinis

mediánus, a, um – vidurinis

médius, a, um – vidurinis

intermédius, a, um – tarpinis

accesórius, a, um – papildomas

anatómicus, a, um – anatominis

ósseus, a, um – kaulinis

interósseus, a, um – tarpkaulinis

Skaitvardžiai

primus, a, um – pirmas

secundus, a, um – antras

tertius, a, um – trečias

quartus, a, um – ketvirtas

quintus, a, um – penktas

Graikiški dėmenys

-lithus – akmuo

cyst – šlapimo pūslė

enter – plonoji žarna

pyel – inksto geldelė