II linksniuotė, giminės, daiktavardžių su galūne - er kamienas, I-II linksniuotės būdvardžiai, būdvardžių su galūne - er kamienas, būdvardžių derinimas su daiktavardžiais.

  1. Išlinksniuoti: dešinioji akis, kairioji galūnė, sveikas organas, geras metodas (geras – bonus, a, um); mažas diametras, didelė knyga, vidinė pertvara.
  2. Išversti: Saugok knygą! (serváre – saugoti). Šonkaulio kampas. Šonkaulio vaga. Krūtinkaulio rankena.  Peties kampas. Mentės kaklas. Alkūnės duobė. Analginas ampulėmis. Vaistai per tiesiąją žarną. Raumenų distrofija. Penkto piršto lūžimas. Kairiojo skilvelio, vožtuvo, dešiniojo prieširdžio nepakankamumas. Dešiniosios vainikinės arterijos nepakankamumas.
  3. Parašyti Nom. ir Gen. sg. ir pl. : sveika alkūnė, papildomas vaistas, ilgas periodas, mažas vėžys, ilgas liemuo.
  4. Parašyti graikiškais dėmenimis: šlapimo pūslės akmuo, inksto geldelės akmuo, inkstų ir inkstų geldelės akmuo (1 žodis).
  5. Nustatyti linksnį ir skaičių, išversti: remédia intérna, fáscia extérna, dígiti quinti, tubérculis máximis, tubércula máxima, phármaca extérna, túnica alba, in ventrículo sinístro, in dígitis magnis.
  6. Nustatyti kamieną: fólium, ii n; culter, tri m; tília, ae f; niger, gra, grum; diámeter, tri f; asper, era, erum.
  7. Suderinti būdvardį su daiktavardžiu: períodus (longus, a, um); encéphalon (sanus, a, um); cílium (niger, gra, grum); vértebra (primus, a, um); culter (longus, a, um); acrómion (dexter, tra, trum); ángulus (parvus, a, um); bucca (sinister, tra, trum); virus (infectiósus, a, um).

duobė – fossa, ae f

analginas – Analgínum, i n

lašas – gutta, ae f

per – per (Acc.)

tiesioji žarna – rectum, i n

distrofija – dystrophia, ae f

skilvelis – ventrículus, i m

vožtuvas – valva, ae f

prieširdis – atrium, ae f

nepakankamumas – insufficiéntia, ae f

arterija – arteria, ae f

vainikinis – coronárius, a, um

m

morbus, i m – liga

musculus, i m – raumuo

truncus, i m – liemuo

ángulus, i m – kampas

sulcus, i m – vaga

dígitus, i m – pirštas

óculus, i m – akis

nasus, i m – nosis

cóndylus, i m – krumplys

ramus, i m – šaka

cancer, cri m – vėžys

liber, bri m – knyga

culter, tri m – peilis

n

collum, i n – kaklas

cíngulum, i – lankas

membrum, i n – galūnė

dorsum, i n – nugara

remédium, ii n – vaistas

tubérculum, i n – gumburėlis

cílium, ii n – blakstiena

sternum, i n – krūtinkaulis

manúbrium, ii n – rankena

encéphalon, i n – galvos smegenys

órganon, i n – organas

phármacon, i n – vaistas

olécranon, i n – alkūnė

acrómion, ii n – petys

ganglion, ii n – nervinis mazgas

 

f

méthodus, i f – metodas

períodus, i f – periodas

átomus, i f  - atomas

alvus, i f – pilvas, viduriai

diámeter, tri f – diametras

NB! virus, i n – virusas

I linksniuotė m ir f

colléga, ae m, f – kolega

pharmaceúta, ae m, f - vaistininkas

Būdvardžiai

longus, a, um – ilgas

dexter, tra, trum – dešinys

asper, era, erum – šiurkštus

niger, gra, grum – juodas

siníster, tra, trum – kairysis

magnus, a, um – didelis

parvus, a, um – mažas

mínimus, a, um – mažiausias

máximus, a, um – didžiausias

internus, a, um – vidinis

externus, a, um – išorinis

mediánus, a, um – vidurinis

médius, a, um – vidurinis

intermédius, a, um – tarpinis

accesórius, a, um - papildomas

Skaitvardžiai

primus, a, um – pirmas

secundus, a, um – antras

tertius, a, um – trečias

quartus, a, um – ketvirtas

quintus, a, um – penktas

Graikiški dėmenys

-lithus – akmuo

cyst – šlapimo pūslė

enter – plonoji žarna

pyel – inksto geldelė