Linksniuočių apžvalga. I linksniuotė, prielinksnis in, graikiški dėmenys, esse. Žodžių tvarka sakinyje. Pažyminiai (derinamieji ir nederinamieji).

Pastaba: linksniuotės nustatomos pagal Gen. sg. linksnį: Gen. sg.: I – ae; II – i; III – is; IV – us; V – ei.

Santrumpos: a. – artéria; a. a. – artériae (pl.); v. – vena; v. v. – venae (pl.); s. – seu/sive (arba)

Fonetika. Kirčiavimas.

Skaitymo pratimas

Kinesitherapia, axis sagittalis (strėlinė ašis), planum medianum (vidurinė plokštuma), discus anterior (priekinis diskas), cornu posterius (užpakalinis ragas), caput (galva), collum seu cervix (kaklas), nucha (sprandas), digitus tertius (trečiasis pirštas), thorax s. pectus (krūtinės ląsta arba krūtinė), vértebra quarta (ketvirtas slankstelis), lumbus (juosmuo), brachium (žąstas), axílla (pažastis), antebrachium (dilbis), pollex s. digitus primus manus (nykštys arba pirmas rankos pirštas), hallux s. digitus primus pedis (nykštys arba pirmas pėdos pirštas), facies superior (viršutinis paviršius), extremitas s. epiphysis (galas), basis interna (vidinis pamatas), fossa (duobė), incisúra (įlanka), processus spinósus (keterinė atauga), vértebra cervicalis (kaklo slankstelis), basis ossis sacri (kryžkaulio pamatas), os coccygis (stuburgalis, uodegikaulis), sulcus costae (šonkaulio vaga), phalanx proximalis (artimasis pirštakaulis), facies symphysiális (sąvaržinis paviršius), os occipitale (pakauškaulis), os ethmoidale (akytkaulis), os sphenoidale (pleištakaulis), línea áspera (šiurkščioji linija), caput fibulae (šeivikaulio galva), foetus (žmogaus vaisius), Althaea (piliarožė), antihelmínthica ( vaistai nuo kirmėlių), phlebectásia (venų išsiplėtimas), diarrhoea (viduriavimas), mesencéphalon (vidurinės smegenys), obstipatio (vidurių užkietėjimas), praecipue (ypač), saepe (dažnai), utriúsque (abiejų), antihaemorrhagicum (vit. K), uréthra (šlaplė), tráchea (trachėja), pneumonia interstitialis (tarpaudininė pneuminija), bradysphýgmia (sulėtėjęs pulsas), hypoglykaemia (sumažėjęs cukraus kiekis kraujuje), Heliánthus (saulėgrąža), guingue (penki), insufficientia (nepakankamumas), desensibilisátio (nujautrinimas), anaesthéticus (nuskausminamasis), rhinorrhóea (sloga),  thorácicus (krūtinės),  quadriceps (keturgalvis), aesthesiométria (jautrumo matavimas), Absínthium (pelynas), sternocleidomastoideus (galvą sukiojamasis), eczéma (ekzema), Quercus (ąžuolas), cholelithíasis (tulžies akmenligė), consuetúdo (įprotis), Cratáegus (gudobelė), oesóphagus (stemplė), Glycyrrhíza (saldymedis), quáelibet (bet kuri), quinquagésimus (penkiasdešimtas), diáeta (dieta), Methylmethioninsulfónii chlóridum (vit. U).

Pratimai

1.  Išlinksniuoti: dešinysis blauzdikaulis, netikras vanduo, kairysis skruostas, sveikas skliautas, vaistinė medžiaga, krūtinės slankstelis.

2. In (Abl.) – kur? kame? Vietininkas., in (Acc.) – į. Išversti: skruoste, skruostuose, į skruostus, į skruostą, distiliuotame vandenyje, į distiliuotą vandenį, nežinomose žemėse, į nežinomą žemę, nežinomoje žemėje, į nežinomas žemes, ampulėmis (paž. ampulėse), tabletėmis (paž. tabletėse).

3. Išversti (atkreipti dėmesį į žodžių tvarką terminijoje – priešinga lietuvių kalbai, pvz.: pirmas slankstelis – vertebra prima, šeivikaulio lūžimas – fractura fíbulae): penktas šonkaulis, gleivinė (paž. gleivinis dangalas), antro slankstelio lūžimas, siūlė skliaute, kairiojo blauzdikaulio vidinis lūžimas, be išorinio lūžimo, be vidinių lūžimų. Slankstelio išvarža. Šlapimo nelaikymas.

4. Sudaryti graikiškų dėmenų terminus: sąnario skausmas, sąnario pašalinimas, skrandžio išsiplėtimas, skrandžio skausmas, inksto pašalinimas, inksto skausmas, inksto išsiplėtimas.

5. Išversti: esame, esi, esate, būk, esi, jie yra, jis yra, būkite.

6. Nustatyti linksniuotę: vulnus, eris n; amícus, i m; arcus, us m; silva, ae f; trauma, atis n; comes, itis m; caries, ei f; genu, us n;

 

Non est medicína sine lingua Latína (lingua, ae f – kalba; sine (Abl.) – be).

Persóna non grata (persóna, ae m, f – asmuo; gratus, a, um – pageidaujamas).

Terra incógnita (terra, ae f – žemė; incógnitus, a, um – nežinomas).

Mea culpa (meus, a, um – maniškis, mano; culpa, ae f – kaltė)

Contra natúram (contra (Acc.) – prieš; natúra, ae f – prigimtis) .

In memóriam. Pro memória (memória, ae f – atminimas; pro (Abl.) – kam?).

Summa summárum.

žodžiai

dešinysis – dexter, dextra, dextrum

blauzdikaulis – tibia, ae f

netikras – spurius, a, um

vanduo – aqua, ae f

kairysis – sinister, sinistra, sinistrum

skruostas – bucca, ae f

sveikas – sanus, a, um

kaukolės skliautas – calvária, ae f

vaistinis – medicátus, a, um

medžiaga – matéria, ae f

krūtinės (paž. krūtininis) – thorácicus, a, um

slankstelis – vértebra, ae f

distiliuotas – destillátus, a, um

nežinomas – incógnitus, a, um

žemė – terra, ae f

ampulė – ampúlla, ae f

tabletė – tabulétta, ae

penktas – quintus, a, um

šonkaulis – costa, ae f

gleivinis – mucósus, a, um

dangalas – túnica, ae f

antras – secundus, a, um

lūžimas – fractúra, ae f

skliautas – calvária, ae f

siūlė – sutúra, ae f

vidinis – intérnus, a, um

žolė – herba, ae f

išvarža – hernia, ae f

šlapimas – urina, ae f

nelaikymas – incontinentia, ae f

Graikiški dėmenys:

-algia –  skausmas

-ectásia –  išsiplėtimas

-ectomia –  pašalinimas

arthr -   sąnarys

gastr -  skrandis

nephr -  inkstas